NAŠA KULTÚRA

Prečo sme 4ward?

Sme jedineční, pretože myslíme neustále dopredu!


V našej práci sme ambiciózni a spoľahliví, v našej komunikácii čestní a otvorení a ako spoločnosť a pracovisko sme flexibilní, priateľskí a féroví.

Prečo je to pre nás dôležité? Pretože chceme ponúkať služby najvyššej kvality prostredníctvom kreatívneho a inovatívneho myslenia. Vieme, že len šťastní, spokojní odborníci, pred ktorými stoja výzvy, majú chuť sa s nimi popasovať

Náš tím sa skladá z vysoko kvalifikovaných odborníkov, ako aj motivovaných nováčikov z oblasti aplikovanej matematiky, poisťovníctva, finančných aplikácií a riadenia bezpečnosti. Sme rôznorodí a zanietení.

Ako jednotlivci sme jedineční – ako tím sme jeden. 

NÁŠ DOMOV

Robiť veci novým spôsobom je možné len vo vyhovujúcom prostredí. Naša kancelária v modernej administratívnej budove Zuckermandel v Bratislave nám to umožňuje. Otvorený priestor, ktorý umožňuje kreativitu a spoluprácu v duchu priateľskej atmosféry.

NAŠE REGIONÁLNE ZAMERANIE

Náš hlavný cieľ ako UNIQA 4WARD je podporovať všetky dcérske spoločnosti skupiny UNIQA na našich kľúčových trhoch.


Preto pojem „medzinárodnosť “ nie je len klišé, ale naša denná realita. Pracujeme na cezhraničných interdisciplinárnych projektoch a tvoríme tímy, ktoré prekonávajú najkomplexnejšie výzvy, ktoré môže poisťovníctvo ponúknuť.

Skupina UNIQA

Skupina UNIQA je jedna z vedúcich poisťovacích skupín na trhoch v Rakúsku a regióne strednej a východnej Európy (CEE).

www.uniqagroup.com