SME MANAŽÉRI FINANČNÝCH APLIKÁCIÍ

Vytvárame základy pre podnikanie

Všetky dcérske spoločnosti skupiny UNIQA závisia od spoľahlivej infraštruktúry systému finančných údajov, ktorá im umožňuje riadiť obchodné operácie a zároveň zabezpečovať súlad a zodpovednosť.

Ako manažéri finančných aplikácií navrhujeme, udržiavame a neustále zdokonaľujeme túto kľúčovú infraštruktúru tak, aby boli všetky finančné procesy a čísla v spoločnosti UNIQA Insurance Group kvantifikovateľné. Inými slovami: tvoríme základy pre úspešné obchodné operácie.

VYTVÁRANIE PREPOJENIA

Medzi potrebami používateľov, plnením záväzkov a technickou uskutočniteľnosťou.  

Proces navrhovania a riadenia komplexných systémov finančných aplikácií začína výzvou dať dokopy tri rôzne perspektívy: potreby používateľov, plnenie záväzkov a technickú uskutočniteľnosť - každú so špecifickým súborom požiadaviek.  Prostredníctvom premyslenej komunikácie medzi oddeleniami a našej vášne k analytike a zodpovednosti, spájame tieto perspektívy do spoľahlivého a kohézneho systému. Udržiavame systém v chode!

PRIDAJ SA K NÁM
PRI VYTVÁRANÍ RIEŠENÍ
PRE ZAJTRAJŠOK