UNIQA 4WARD

Dávame číslam ich hodnotu

Sme UNIQA 4WARD, najmladší člen skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom v Bratislave. Materskej spoločnosti UNIQA Insurance Group vo Viedni a všetkým dcérskym spoločnostiam v regióne strednej a východnej Európy poskytujeme služby v oblasti poistnej matematiky, financií, riadenia rizík a bezpečnosti.

HRDINOVIA V POZADÍ UNIQA  

Cesta k presnosti a bezpečnosti  

Zabezpečujeme udržateľný business model pre spoločnosť UNIQA Insurance Group tým, že identifikujeme, meriame a predchádzame rizikám ohrozujúcim jej existenciu. Podporujeme a poskytujeme poradenstvo pre všetky spoločnosti skupiny UNIQA. Zaoberáme sa cenotvorbou a hodnotením rezerv v rámci riadenia rizík a bezpečnosti, až po rozhodovanie, čím vytvárame pridanú hodnotu pre našich obchodných partnerov v celom hodnotovom reťazci.

ŽIJEME 
A TVORÍME V
BRATISLAVE

Stavanie mostov pre posun vpred

Bratislava, mesto mostov, 

vytvára kultúru spájania ľudí a myšlienok

s odvahou chopiť sa nových začiatkov.

Ako startupová spoločnosť s medzinárodným tímom

sme hlboko ovplyvnení kultúrou tohto mesta,

ktoré nazývame domovom.

BLÍZKO K SRDCU UNIQA GROUP

Bratislava a Viedeň mali vždy špeciálne spojenie, presahujúce geografickú blízkosť.

Tak, ako sú tieto spriaznené mestá blízko seba, tak blízko je spoločnosť UNIQA 4WARD k materskej spoločnosti UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. Sme plne integrovaní do medzinárodných projektových tímov, aby sme vytvorili plán pre budúcnosť spoločnosti UNIQA Insurance Group. Pre dnešok, zajtrajšok, nasledujúce roky. Vedieme spoločnosť UNIQA Insurance Group vpred.

NAČÚVAME!

Pretože nám na vás záleží

V UNIQA 4WARD sa snažíme, aby sa tu naši zamestnanci cítili ako doma a boli docenení. Načúvame a berieme ich názory a obavy vážne: od individuálneho zaškolenia pre nových členov tímu až po medzinárodný mentoringový program. Týmto poskytujeme každému členovi nášho tímu osobnú a profesionálnu podporu na jeho kariérnej ceste

  1. Sme startup poskytujúci istoty úspešnej medzinárodnej korporácie.
  2. Ponúkame srdečné privítanie s programom určeným pre rýchlejšie začlenenie do nášho tímu.
  3. Načúvame našim zamestnancom a berieme ich vážne.
  1. Podporujeme otvorenú komunikáciu na každodennej báze.
  2. Uprednostňujeme rozvoj pred hierarchiou.

Jednou vetou: 

Iní dávajú darčeky,
my dávame príležitosť rásť